Bevalcentrum West heeft in 2019 contracten met de meeste grote zorgverzekeraars. Onder voorbehoud hebben wij in 2020 ook contracten met deze verzekeraars.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dan sturen wij de factuur naar u.
U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Mocht dat niet lukken, neem dan vóór de vervaldatum contact met ons op. Een betaalregeling behoort tot de mogelijkheden.

De factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden dan alsnog tussen 75% en 85% van het marktconforme tarief. Wij adviseren daarom vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Lees meer over kosten van een bevalling.