Klachtenregeling binnen Bevalcentrum West (BCW)

Bent u niet (helemaal) tevreden? Blijf er niet mee rondlopen!

Het is belangrijk dat u zich prettig en veilig voelt in ons centrum. Daarom doen we er alles aan om u en uw partner goed te begeleiden.

Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over, en proberen we er snel iets aan te doen.

We maken graag een afspraak voor een gesprek.
Als u een klacht heeft kunt u dit telefonisch of per email kenbaar maken:

Telefoon: 020-510 84 15 vraag naar Janneke Langeveld.
Email: info@bevalcentrumwest.nl

In sommige situaties kan het goed zijn om een ‘bemiddelaar’ om hulp te vragen. Dat is iemand die er voor opgeleid is ons te helpen om samen een oplossing te zoeken. Voor het inschakelen van een bemiddelaar vragen wij u altijd eerst contact te leggen met stichting Bevalcentrum West.

Voor een onafhankelijk oordeel kunt u terecht bij:

  • de klachtenfunctionaris van de verloskundige die uw bevalling heeft begeleidt of de Geschilleninstantie Verloskunde.
  • de geschillencommissie voor klachten over de kraamverzorgende die assisteerde bij uw bevalling of op een andere manier voor u zorgde tijdens de bevalling
  • de klachtencommissie van het Bevalcentrum West, voor overige klachten.

Verloskundige
Uw verloskundige moet aangesloten zijn bij de Geschilleninstantie Verloskunde en/of een klachtenfunctionaris. www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Kraamverzorgende
De Geschillencommissie verpleging, verzorging en thuiszorg voor klachten over de kraamverzorgenden: www.degeschillencommissie.nl
Indien u een klacht heeft over de assistentie door de kraamverzorgende kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het kraamcentrum, dit is de geschillencommissie waar het kraamcentrum van de betreffende kraamverzorgende bij aangesloten is.

Bevalcentrum
Cliënten die gebruik hebben gemaakt van het BCW en klachten hebben over de logistiek en organisatie binnen het BCW kunnen de klacht voorleggen aan de klachten commissie BCW die bestaat uit:

  • Inger Aalhuizen beleidsmedewerker van de KNOV
  • Lauri Winkel project manager van de STBN
  • Suzanne de Reijke zelfstandig 1e lijn verloskundige

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. De klacht kan per email info@bevalcentrumwest.nl t.a.v. Mw. B. de Vries, of per post verstuurd worden( klachten commissie BCW, Jan Tooropstraat 164 1061AE Amsterdam t.a.v. Mw. B. de Vries). In de regel stuurt de commissie binnen 5 werkdagen een bevestiging van de klacht aan de klager.

Privacybeleid

BCW gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De wijze waarop zij omgaat met de privacy van betrokkenen is vastgelegd in het Privacyreglement.
In dit reglement laat BCW zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.