Bevallen bij Bevalcentrum West

De kosten voor een bevalling in het Bevalcentrum West zijn hetzelfde als bij een poliklinische bevalling. Het tarief wordt jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Voor 2022 is het tarief €680,28. Hiervan wordt €230 vergoed vanuit de basisverzekering. De resterende €450,28 is de wettelijke eigen bijdrage.
Voor een bevalling met lachgas is het tarief vastgesteld op €1188,13.

De overheid heeft bepaald dat, evenals bij een poliklinische bevalling, een wettelijke eigen bijdrage van toepassing is op bevallen in een bevalcentrum.
Of je de eigen bijdrage zelf moet betalen of dat deze vergoed wordt, hangt af van je eigen polis. De wettelijke eigen bijdrage kun je (deels) meeverzekeren middels een aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor het vergoedingenoverzicht van je verzekeraar.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Bij de meeste zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben, gaat de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar. Afhankelijk van je aanvullende verzekering ontvang je van hen een factuur voor de eigen bijdrage. Bij enkele zorgverzekeraars kunnen wij ondanks een contract slechts het deel dat vergoed wordt uit de basisverzekering declareren. In die gevallen ontvang je de factuur voor de eigen bijdrage van Bevalcentrum West. Afhankelijk van je aanvullende verzekering kun je deze dan zelf declareren. Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan Bevalcentrum West.
Alle gecontracteerde zorgverzekeraars vergoeden een bevalling met lachgas.
Als je tijdens de bevalling in het Bevalcentrum verwezen wordt naar het ziekenhuis en verplaatst wordt naar de medische verloskamers, vervalt de eigen bijdrage.
Indien je nádat de baby geboren is wordt doorverwezen, is de eigen bijdrage vrijwel altijd wél van toepassing. Dit hangt af van jouw verzekering.

Zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben

Verzekerd bij een niet gecontracteerde verzekeraar?

Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben? Dan ontvang je de volledige factuur zelf en ben je ook zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van deze factuur. Een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden mits aangevraagd voor de vervaldatum.
We brengen het volledige NZa tarief in rekening. Dat is voor een (al dan niet verwezen) bevalling € 680,28. Voor een bevalling met lachgas € 1188,13
Wij adviseren je om vooraf navraag te doen bij je zorgverzekeraar over welk deel van de factuur vergoed wordt.

Niet verzekerd?

Niet verzekerden betalen het gehele bedrag zelf. Dit is in 2022 €680,28. Voor een bevalling met lachgas is het tarief in 2022 €1188,13.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij je eigen verzekeraar naar de voorwaarden en vergoedingen.

Parkeren op het ziekenhuisterrein

Bij het OLVG, locatie West is betaald parkeren. Om het parkeerterrein te verlaten kun je met je inrijkaart betalen bij een van de parkeerautomaten.