Privacybeleid

Binnen Bevalcentrum West (BCW) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de cliënten voor het goed uitvoeren van de voorkomende werkzaamheden en (wettelijke)zorgtaken. De cliënt en medewerker moeten erop kunnen vertrouwen dat BCW zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

In deze tijd gaat ook BCW mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een verdere digitalisering van de administratie van zorg stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

BCW is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. BCW geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van BCW. Dit privacybeleid van BCW is in lijn met het algemene beleid van BCW en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Download het complete Privacyreglement van BCW